میان همهمه برگهای پائیزی فقط تو مانده ای که هنوز از بهار لبریزی

شنبه 9 بهمن‌ماه سال 1389
ن : ناصر تیموری نظرات (8)

بزن باران

بزن باران بهاران فصل خون است
 

بزن باران که صحرا لاله گون است
 

بزن باران که به چشمان یاران
 

جهان تاریک و دریا واژگون است
 

بزن باران بهاران فصل خون است
 

بزن باران که صحرا لاله گون است
 

بزن باران که دین را دام کردند
 

شکار خلق و صید خام کردند
 

بزن باران خدا بازیچه ای شد 


که با آن کسب ننگ و نام کردند .... 

 

این روزها با این شعر خیلی حال میکنم نمیدونم چرا  !!!!