میان همهمه برگهای پائیزی فقط تو مانده ای که هنوز از بهار لبریزی

سه‌شنبه 13 اردیبهشت‌ماه سال 1390
ن : ناصر تیموری نظرات (15)

سرخ گونه های من ...

.... 

 سرخ                   سرخ گونه های بی گناه من 

 

                           مقابل سیلی خزان عشق  

                                                            در این بهار نابجا !!! 

عشق و حیرت       

                

       

                  حیرت ز این شب بی پایان 

                       

                  آیا راهی خواهم یافت ؟؟ 

 

یگانه ستاره ام رفت   

 

                              لیک من ماندم و وفاداری عاشقانه ام 

                 

                             من و شیطنت های کودکانه ام .... 

 

دستان تنهای من آرزوی ترا داشت  

 

                                        نصیب اش زردی خزان شد  باور کن باور کن 

 

                                     خزان  بهاری را هم عاشقانه سبز خواهم کرد 

 

همانند پاکی بی انتهای کودکی ....