میان همهمه برگهای پائیزی فقط تو مانده ای که هنوز از بهار لبریزی

شنبه 1 مهر‌ماه سال 1391
ن : ناصر تیموری نظرات (1)

عشق است پائیز ...

 

 

و اینگونه بود که   

 

پائیز آمد 

  

مثل همیشه  

 

بی صدا 

  

آروم آروم  

  

اما دلشوره ای ابدی برایم به ارمغان گذاشت  

  

مثل همیشه . . .