میان همهمه برگهای پائیزی فقط تو مانده ای که هنوز از بهار لبریزی

دوشنبه 25 بهمن‌ماه سال 1389
ن : ناصر تیموری نظرات (3)

خفه شدن !!!

 

وقتی همسایه بغلی  تو خونه اش درل کاری میکنه ، صداش منو یاد یونیت دندون پزشکی میندازه که خوابیدی رو صندلی و یه چراغ گنده داره کورت میکنه و هی آب قورت میدی و دو تا دست گنده تا ته تو حلقته و داره با همون صدا دندونتو میتراشه و تو داری خفه میشی !!!