میان همهمه برگهای پائیزی فقط تو مانده ای که هنوز از بهار لبریزی

سه‌شنبه 16 فروردین‌ماه سال 1390
ن : ناصر تیموری نظرات (5)

وصیت نامه حسیـن پنـاهی

پناهی دوست داشتنی  

 

قبر مرا نیم متر کمتر عمیق کنید تا پنجاه سانت به خدا نزدیکتر باشم.  

   

بعد از مرگم، انگشتهای مرا به رایگان در اختیار اداره انگشت نگاری قرار دهید. 

  

به پزشک قانونی بگویید روح مرا کالبدشکافی کند، من به آن مشکوکم! 

  

ورثه حق دارند با طلبکاران من کتک کاری کنند.  

 

عبور هرگونه کابل برق،تلفن،لوله آب یا گاز از داخل گور اینجانب  ممنوع است.  

  

بر قبر من پنجره بگذارید تا هنگام دلتنگی، گورستان را تماشا کنم.  

 

کارت شناسایی مرا لای کفنم بگذارید، شاید آنجا هم نیاز باشد!  

 

مواظب باشید به تابوت من آگهی تبلیغاتی نچسبانند. 

  

روی تابوت من بنویسید:این عاقبت کسیست که زگهواره تا گور دانش بجست. 

  

دوست ندارم مردم قبرم را لگدمال کنند. در چمنزار خاکم کنید!   

 

کسانی که زیر تابوت مرا میگیرند، باید هم قد باشند. 

   

شماره تلفن گورستان و شماره قبر مرا به طلبکاران ندهید. 

  

گواهینامه رانندگیم را به یک آدم مستحق بدهید، ثواب دارد.  

 

در مجلس ختم من گاز اشک آور پخش کنید تا همه به گریه بیفتند.  

 

از اینکه نمیتوانم در مجلس ختم خودم حضوریابم قبلا پوزش می طلبم.