میان همهمه برگهای پائیزی فقط تو مانده ای که هنوز از بهار لبریزی

سه‌شنبه 2 اسفند‌ماه سال 1390
ن : ناصر تیموری نظرات (3)

خیام شعر

 

خیام اگر ز باده مستــــــی خوش باش  

 حضرت خیام

با ماهــرخی اگر نشستــی خوش باش 

  

چون عاقبت هستی ما نیستی است  

  

 انگار که نیستی چو هستی خوش باش...  

 

 

 

ناکرده گنه در این جهان کیست بگو!  

 

آن کس که گنه نکرد چون زیست بگو!  

 

من بد کنم و تو بد مکافات دهی !! 

 

پس فرق میان من و تو چیست بگو!